Àmbit laboral

PROCESSOS ORDINARIS:

 • Confecció de nòmines.
 • Assessorament i gestió de contractes laborals.
 • Valoració de resultats, a través d’anàlisis de nòmines i resums estadístics.
 • Confecció dels TC.
 • Altes, baixes, modificació dels treballadors a la Seguretat Social per mitjà del Sistema Red, de manera instantània.
 • Tramitació dels IT i accidents a INSS i les mútues d’accidents de treball.
 • Enquadraments de treballadors en diferents règims.
 • Convenis.
 • Prevenció de riscos laborals.

ALTRES:

 • Conflictes laborals amb el Jutjat Social.
 • Conciliacions envers l’organisme pertinent per a acomiadaments i demandes diverses.
 • Inspeccions de treball envers l’autoritat corresponent.

 

Scroll to Top