Àmbit fiscal i comptable

PROCESSOS ORDINARIS:

 • Estudi, assessorament i inici d’activitats empresarials (persones físiques).
 • Constitució de societats.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Estimació objectiva (mòduls).
 • Estimació directa.
 • Impost sobre el valor afegit (I.V.A.).
 • Impost de Societats i Impostos especials.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals d’empresa i particulars.
 • Confecció de llibres de registre obligatoris.
 • Intervenció davant els Serveis d’inspecció tributària.
 • Recursos administratius i econòmic-administratius.
 • Assessoria contable.
 • Gestió davant les organitzacions públiques de tràmits de tot tipus.

 

Scroll to Top